jmfs.net
当前位置:首页>>关于论语十则中流传至今的成语有哪些 ==的资料>>

论语十则中流传至今的成语有哪些 ==

不亦乐乎 三省吾身 温故知新 见贤思齐 择善而从 任重道远 死而后已 己所不欲 勿施于人

1、不耻下问;不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻.《论语·公治长》:"敏而好学,不耻下问." 2、不得其死;指人不得善终.《论语·先进》:"若由也,不得其死然." 3、不亦乐乎;《论语·学而》:"有朋自远方来,不亦乐乎!"现在常用以表示事...

1。不耻下问:不以向学问比自己差的或职位比自己低的人请教为可耻; 2。温故知新:温习旧知识,能得到新的理解与体会; 3。不亦乐乎:表示事态发展到极顶的程度; 4。死而后已:一生努力奋斗,一直到死为止,奉献了一切; 5。任重道远:责任重大...

1不亦乐乎 3温故而知新 5知之为知之,不知为不知,是知也 6见贤思齐 7三人行,必有我师焉 8任重道远 10己所不欲,勿施于人

成语 三人行,必有我师 不耻下问 中其他成语 温故知新——温故而知新为师矣. 一息尚存——一息尚存,此志不容稍懈. 三十而立、不惑之年、随心所欲——吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩. 有朋自远方...

温故知新:温:复习。故:旧。温习旧的知识,能够得到新的体会或有新的发现。现也常指吸收历史经验,从而更好地认识现在。 不亦乐乎:亦:也。乎:文言中表示疑问的语气词,相当于“吗”或“呢”。不也是很快乐的吗?后用以形容事态发展到过甚的地步。...

出自《论语十则》中现在常用的成语是温故知新、言而有信、任重道远、见贤思齐 温故知新[wēn gù zhī xīn] 温:温习;故:旧的。温习旧的知识,得到新的理解和体会。也指回忆过去,能更好地认识现在。 出处:《论语·为政》:“温故而知新,可以为师...

不亦乐乎 温故知新 见贤思齐 三人行必有我师 己所不欲,勿施于人 任重道远

1、三人行,必有我师 2、敏而好学 3、不耻下问 4、知之为知之,不知为不知,是知也 5、见贤思齐 一、 1、释义:三个人一起走路,其中必定有人可以作为我的老师。指应该不耻下问,虚心向别人学习。 2、原文:《论语·述而》子曰:"三人行,必有我师...

死而后已 温故知新 任重道远 见贤思齐 1.子曰:“学而时习之,不亦说(yuè)乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠(yùn),不亦君子乎?” 〔讲解〕第一句讲的是学习的方法。“时”,这里是副词,相当于“以时”,可以解作“按一定的时间”或“及时”。“习...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com