jmfs.net
当前位置:首页>>关于编写程序:有一函数:当-5<X<0时,Y=X;的资料>>

编写程序:有一函数:当-5<X<0时,Y=X;

1,#include int main(){ int x = 0; scanf("%d",&x); if(x < 0) printf("-1"); else if( x == 0) printf("0"); else printf("1"); return 0; } 2,#include int main(){ float a,b,c; scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); if(a > b) a = a+b - (b = a); if...

#include void main() { double x,y; scanf("%f",&x); if(x>-5&&x0&&x

#include void main() { float x,y; printf("请输入x的值:"); scanf("%f",&x); if(x

哈哈,还能这样。。。O(∩_∩)O~

这是个分段函数!你既然知道了在各个定义于内的函数关系式,只要把定义于内的X带入相应的函数关系式就可以得到Y了。比如,X=0,则Y=0;X=3,Y=3*2-1=5;X=12,Y=3*12-11=25。

#include void main() { int x,k; scanf("%d",x); if(x-5) k=-1; else if (x=0) k=0; else if(x>0x

这个可以用sign函数来实现

你题目有问题吧。 正常题目应该是 当(-5

好待你给个什么语言的编程啊! 我这给个c++的吧 #include using namespace std; void main() { double x,y; coutx; if(x>0)y=2*x+1; else if(x==0)y=0; else y=2*x-1; cout

C 设 g ( x )= xf ( x ),则 g ′( x )= f ( x )+ xf ′( x )

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com