jmfs.net
当前位置:首页>>关于“匚+也”是什么字?的资料>>

“匚+也”是什么字?

yi(二声)

,拼音:yí . ①古代一种盛水洗手的用具. ②古代一种盛酒的器具.

yí 1. 古代一种盛水洗手的用具. 2. 古代一种盛酒的器具.

,拼音:dú .古同“椟”.木匣;木柜;小棺材. (“”的“匚”内部分是“卖”的繁体)

?F yí (形声.从匚(fāng),也声.匚,受物之器.本义:古代盥洗时舀水用的器具,形状像瓢) 同本义 [gourd-shaped ladle].如:?F水(以?F盛水.也指?F中的水) :?F最早出现于西周中期后段,流行于西周晚期和春秋时期.其形制有点类似于现在的瓢,前有流,后有?.为了防止置放时倾倒,在?F的底部常接铸有三足、四足,底部平缓一些的无足.

匚 fāng, 区 ōu,qū, 匹 pǐ yí, 匝 zā jiàng, jiù 匠 jiàng, 匡 kuāng kàng, hū 匣 xiá, 医 yī fán, qū 匦 guǐ, kē yǎn, zāng kuāng, qiè 匪 fěi, 匿 nì hū, 匾 biǎn 匮 kuì, 匦 guǐ 区 qū yǔ 汇 huì, 匮 kuì lián, dān lián, suǎn dú jiù jué

匚字的部首是:匚 拼音:fāng 释义:1、古代一种盛放东西的方形器物.2. 量词,一斗.3. 祭名.

匚注解 -------------------------------------------------------------------------------- 匚 fāng (1) ㄈㄤˉ (2) 古代一种盛放东西的方形器物. (3) 量词,一斗. (4) 祭名. (5) 郑码:haaa,u:531a,gbk:d8ce (6) 笔画数:2,部首:匚,笔顺编号:15

叵:pǒ 〈副〉 (1) (会意.“可”字的反写.本义:不可) (2) 同本义 [impossible] 叵,不可也.《三苍》.按,从反可,指事. 怀故叵新欢.谢灵运诗 (3) 又如:居心叵测;叵信(不可信);叵奈(怎奈;无奈) (4) 遂,便,于是 [so] 超欲因此叵平诸国.《后汉书班超传》.注:“犹逐也.” 帝知其终不为用,叵欲讨之.《后汉书隗嚣传》 (5) 多,甚.通“颇” [very;much;many] 其是非叵缪于圣人.《汉书司马迁传赞》

偏旁部首:匚,拼音:fāng .匚,fāng,受物之器.此其器正方.直者其底.横者其四围.右其口也.《说文》受物之器.《肯录》一斗曰匚.《六书故》匚,器之为方者也.又通作筐.《通雅》匚为古筐.基本释义:1. 古代一种盛放东西的方形器物.2.为汉字部首,称三框.名称:三框儿 部首:匚 部外笔画:0 总笔画:2 匚字旁的字有:匹 pǐ 、 yí,、、匝 zā、 jiàng、 jiù、匠 jiàng、匡 kuāng、 kàng、 hū、匣 xiá、医 yī 、 fán.

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com