jmfs.net
当前位置:首页>>关于用java计算1!+2!+3!+4!+5!...+10!的资料>>

用java计算1!+2!+3!+4!+5!...+10!

public class Aa { public static void main(String[] args) { int result=0; int f=0; for (int i=1; i

int sum=0; for(int i=1;i

public class Test { public static void main(String[] args){ { int sum=0,a=1; int i=1; while(i

public class Test { public static void main(String args[]){ int re = 0; for(int i =1;i

30!太大了,超过了int或者long的范围了。 需要用Java之中的BigInteger。 下面是替换后的程序,只是在你源程序上改的。 import java.math.BigInteger; public class ArrayPractise01 { public static void puls(int temp){ BigInteger proccut =...

楼上的,题目要求用递归算法!(你以为把类起名叫DiGui,就是真的递归了吗?哈哈,开个玩笑) public class A { public static int d(int n) { int temp = n; if (n == 1) { return 1; } if (n % 2 == 0) { n = -n; } return n + d(temp - 1);//...

var n = 1; (n+(n+1)/(n+2))-((n+3)*(n+4))

package 递归;public class factorial的非递归 {public static void main(String[] srgs){//int a = 5;//int b=fac(a);//System.out.print(b);int sum=0;int a=20,b=50;for(;a1;i--){a=a*(i-1);}return a;}}}正好以前写过。 不需要java.math.Big...

楼上已经有正确答案,你可以分析下n!=1*2*4...*n;可以看出n!=(n-1)*n;所以我们并不需要算出所有n!,从1的阶乘开始算起,2!=1!*2;3!=2!*3,可以明显减少计算量我们只需要计算他们的和

1!:表示1的阶乘; 2!表示2的阶乘,就是1*2 依次类推就行。 1!+2!+3!+4!+5!+6!+7!+8!+9!+10!就是求和嘛,这个直接用循环求和就行了。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com